Leiter

Das Jungschar-Leitungsteam besteht aus folgenden Personen:

 • Michelle Stutz (Hauptleiterin, Finanzen, Kontakt)
 • Cyrill Stutz (Hauptleiter, Technik, Homepage)
 • Jérémie Abegg
 • Samuel Baltensperger
 • Andreas Binder
 • Peter Brandenberger
 • Dorina Chua
 • Jaël Enzler
 • Jürg Frischknecht (Material)
 • Jenni Molho-Heller
 • Micha Hiltebrand